חלק ראשון : ‘קשר בתוך כלוב’ – איך תגובות שלנו משפיעות על אחרים